שלבים בבנייה של פרגולה

בדומה לבניית מבנה של קבע, גם  בניית פרגולות עץ נהוג לחלק לכמה שלבים.
• תכנון ורכישת חומרי הגלם – בשלב זה יש לקחת מידות, לתכנן מאיזה חומר גלם ייעשה שימוש (ניתן להשתמש בסוגי עצים שונים), ולרכוש את העץ ואת שאר החומרים.
• בסיס הפרגולה – חפירת בור ויציקת בטון לצורך מיקום תושבות הרגליים.
• הכנת קורות העץ – יש לחתוך את קורות העץ לגודל הרצוי. ניתן ואף מומלץ לצבוע את העצים בצבע מתאים. תשומת לב מיוחדת יש להעניק להכנת קורת הקיר שממוקמת על גבי קיר המבנה שלידו תוצב הפרגולה.
• קיבוע קורת הקיר – קורה זאת ממוקמת על גבי מבנה בטון תוך שימוש בג’מבואים.
• הברגת הקורות – לצורך הקניית יציבות, כאשר מבריגים את הקורות הקטנות לאלה הגדולות, יש לעשות שימוש בשלושה ברגים מתאימים.
• הנחת הרגליים – מיקום הרגליים על גבי התושבות וחיזוקם.
• מיקום קורת הנושא – זוהי הקורה הקדמית, שנמצאת מול קורת הקיר.
• מיקום קורות עליונות – ראשית מוסיפים את שתי הקורות הקיצוניות, ולאחר מכן מוסיפים את שאר הקורות שעליהן ישב לבסוף הכיסוי.
• הנחת הגג והקירוי של הפרגולה – זה הזמן למקם את הגג או הכיסוי, ואם רוצים, גם קירוי מתאים. אחד הכיסויים הנפוצים הוא כזה עשוי במבוק. יש הנוהגים למקם מעל הבמבוק כיסוי להגנה מפני רטיבות שנקרא סנטף.